فارسی
يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩

 

name and family: Dr. Hasan Alipour
Academic Degree : Assistant Professor

eMail: hasan.alipour2006@gmail.com

 

 

 • Electric Vehicle
  Electric Vehicle

 • Maglev Train
  Maglev Train

 • In-Wheel Motor
  In-Wheel Motor

 • Renewable Energy
  Renewable Energy

Conference Paper

Coferences:

[1] H. Alipour, B. Asaei, G. Farivar, "Fuzzy Logic Based Power Management Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles with Parallel Configuration," International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12), pp. 1-5, Spain, 28-30 Mar. 2012.

[2] H. Alipour, B. Asaei, "A Heuristic power management Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles," IEEE conference on Electric Power and Energy Conversion System, pp. 1-6, Sharjah, 15-17 Nov. 2011.

[3] H. Farham, H. Alipour, "Effects of Demand Response Program and Energy Storage System on Optimal Stochastic Short-Term Generation Scheduling of Grid Connected Migrogrid," 22nd Electrical power Distribution Conference, pp. 1-9, Semnan, Iran, 19-20 April.

[4] حسن علیپور، غیاث فریور، بهزاد آسائی، "استراتژی مدیریت توان فازی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای هیبرید الکتریکی پلاگین با ساختار موازی،" نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروی هیبریدی و الکتریکی، تهران، 1 آبان 1390

[5] حسن علیپور، محمدباقر بناءشریفیان، مهران صباحی، "تشخیص خطا و کنترل پایداری جانبی خودروی الکتریکی با محرک مستقل برای چهار چرخ،" دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، 30 بهمن 1393 (مقاله برگزیده ی همایش)

[6] نسیم باقری، حسن علیپور، " کنترل نرخ یاو (چرخش) یک خودروی الکتریکی چهارچرخ محرک،" اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، 11 اسفند 1394

[7] نسیم باقری، حسن علیپور، " تشخیص خطای افزایش و کاهش بهره موتورهای درون چرخ در خودروهای الکتریکی چهارچرخ محرک،" اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، 11 اسفند 1394

[8] نسیم باقری، حسن علیپور، "کنترل پایداری جانبی خودروی چهار چرخ محرک ودو چرخ محرک جلو و عقب،" سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران، گرگان، 6 خرداد 1395

[9] نسیم باقری، حسن علیپور، "کنترل سرعت موتور DCتحریک جداگانه با استفاده از مبدل باک بوست،" سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، 6 خرداد 1395

[10] زهرا سرافرازی، حسن علیپور، "طراحی کنترل کننده برای سیستم هدایت و موتور محرک یک آسانسور خطی بدون کابل با استفاده از کنترل مستقیم نیرو،" کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تهران، 30 تیر1396 

[11] زهرا سرافرازی، حسن علیپور، "طراحی کنترل کننده برای سیستم هدایت و موتور محرک یک آسانسور خطی بدون کابل با استفاده از روش کنترل مد لغزشی،" کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تهران، 30 تیر1396 

[12] غلامحسین خاندار، سعید شجاعی، حسن علیپور، "حفاظت تطبیقی شبکه های توزیع با در نظرگرفتن منابع تولید پراکنده،" بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق، تهران، اردیبهشت 1397

[13] حبیب فرهام، لیلا محمدیان، حسن علیپور، "مقایسه اثرات برنامه پاسخگویی بار زمان واقعی در برابر برنامه پاسخگویی بار زمان استفاده روی تامین انرژی مصرف کننده بزرگ صنعتی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها،" بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق، تهران، اردیبهشت 1397. 

 

 

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved